Moravsko-Slovenský FiveTenshop.sk Cup 2018
Odber noviniek
www.moravskoslovenskydhcup.eu
  • Sk d5a3451f889f72e9a630b92dc89b62c3069dd3809e3ce195e3827a87d9b6d8ed
  • En e1b9dee967a0370ba3d850ad65cf6449ab8dbe92e646a79a571dfa6d14663894

Startovní pořádek

  Moravsko-Slovenský FiveTen shop.sk Cup 2018
  závody ve sjezdu a enduru horských kol

SK Grafobal vypisuje Moravsko-Slovenský FiveTen shop.sk cup horských kol v disciplíně sjezd a enduro.
Seriál se jede jako volný mezinárodní seriál, dostupný pro všechny jezdce. Licence není potřeba.

Bodování:

Za jednotlivé závody budou závodníkům přiděleny body dle tabulky bodového hodnocení.
Do celkového pořadí se počítají všechny závody.

Bodové ohodnocení závodu podle umístění v cíli je následující:

1 .místo - 50 bodů
2. místo - 40 bodů
3. místo - 30 bodů 
4. místo - 20 bodů
5. místo - 10 bodů

V případě rovnosti počtu bodů rozhoduje:

  1. Počet nejlepších umístění
  2. Poslední lepší umístění

Kategorie:

V kategorii Muži Elite mohou startovat i závodníci starší, 30-ti let. 

Muži:

Junioři + Naděje  17 - 18 let  (2001 - 2000)
Kadet 10 - 16 let (2008 - 2002) 
Elite 19 - 29 let (1999 - 1989)
Hobby 19 - 29 let   (1999 - 1989)
Masters 30 - 39 let (1988 - 1979)
Super Masters 40 - 99 let (1978 - 1919)

HardTail, Ženy, Enduro - bez rozdílu věku

Organizační pokyny

1.

Jednotlivé závody zajišťuje pověřený pořadatel DH cupu, podle těchto pravidel a rozpisu závodu.

2.

Rozpis závodu vydává pořadatel 30 dnů před termínem závodu.

3.

Podle výsledků jednotlivých závodů bude vydáváno průběžné pořadí.

4.

Den před závodem nejpozději do 12:00 bude ředitel, a “technický delegát“ jednotlivých závodů, společně schvalovat regulérnost a bezpečnost tratě závodu. Celá trať závodu musí být označena (tj. označena PVC páskou) nejpozději den před závodem do 10:00. Trať závodu musí být vyznačena páskou tak, aby nedocházelo k nejasnostem ve vedení tratě závodu. Úpravy tratě lze provádět pouze se souhlasem hlavního rozhodčího. V případě, že některý ze závodníků provede jakýkoliv neschválený zásah do tratě závodu, může hlavní rozhodčí rozhodnout o jeho diskvalifikaci ze závodu.

5.

Při prvním závodě sezóny bude závodníkům přiděleno startovní číslo s přihlédnutím k výsledkům celkového pořadí Moravsko-Slovenského DH Cupu 2017.
Při každém závodě DH cupu bude prvním závodníkům ve všech kategoriích přiděleno startovní číslo na základě celkového (průběžného) pořadí. Závodníkům, jejichž pořadí na startu není určeno tímto pravidlem bude přiděleno startovní číslo podle pořadí při registraci.

6.

Závodník, který bude dostižen na trati jiným závodníkem je povinen rychlejšímu závodníkovi uvolnit trať. Závodníkovi, který neuvolní trať rychlejšímu a bude zapsán traťovým komisařem, může být udělen peněžitý trest nebo může být diskvalifikován ze závodu.

7.

Závodníci jsou povinni se dostavit minimálně 15 minut před startem do prostoru startu. Startovní časy pro semifinálovou jízdu a finálový závod budou vždy na startovní listině.

8.

Závodníci jsou povinni přihlásit se včas v kanceláři závodu v souladu s rozpisem závodu. Zde jim bude předáno startovní číslo a budou seznámeni s organizací závodu.

9.

Závodníci jsou povinni před semifinálovou jízdou absolvovat povinný trénink v souladu s časovým rozpisem poháru. Jinak nemohou být připuštěni k závodu. Pro závody ve sjezdu jsou závodníci, s výjimkou kategorie Muži, povinni nosit integrální přilbu s neodnímatelných chráničem brady, chrániče páteře, kolen, loktů a rukavice s dlouhými prsty. Doporučují se zpevněné kalhoty i na stehnech a holeních. U kategorie Muži je povinná výbava pouze integrální přilba, ostatní výbava je pro tuto kategorii důrazně doporučená!

10.

Do startovních a výsledkových listin bude závodníkům s licencí uveden pouze ten klub a sponzor, který je zapsán v licenci. Jezdci bez licence budou mít uvedeno své bydliště.

11.

Závodníci, kteří získají některou z vypsaných cen jsou povinni si tuto cenu vyzvednout maximálně do jedné hodiny po vyhlášení oficiálních výsledků závodů na stupních vítězů. Ceny, které nebudou v uvedeném časovém limitu vyzvednuty, propadají ve prospěch pořadatele.

12.

Pořadatel je povinen zajistit v průběhu závodů i povinného tréninku zdravotní službu, (lékaře, nebo záchranáře).

13.

Pomocní rozhodčí - všichni pomocní rozhodčí na trati musí být rozmístěni, pokud v přímé viditelnosti mezi sebou. Každý z nich musí být vybaven žlutým praporkem a píšťalkou. Žlutý praporek slouží k upozornění závodníků během tréninku na nebezpečí na trati.. Pokud zpozorují vážnou havárii jezdce, musí neprodleně informovat ředitele závodu. Pouze ředitel může rozhodnout o „Zastavení závodu“.
O dalším postupu budou informováni cílovým rozhodčím. Pokud si jakýkoliv jezdec zkrátí vyznačenou trať, bude rozhodčím nahlášen řediteli závodu.

14.

Závodník nesmí během tréninkových jízd postávat na trati závodu. Pouze v případě pádu či jiné události může zastavit na trati, ale je povinen okamžitě uvolnit trať. V případě, že bude bezdůvodně zastavovat nebo stát na trati závodu, může být ze závodů vyloučen, nebo potrestán pokutou 10,-EU., nebo 250,-Kč .
Závodník, který neprojede cílem při povinném tréninku nebude připuštěn na start závodu.
Závodník, který nedokončí semifinálovou jízdu, může startovat ve finálovém závodě, pokud hlavní rozhodí(časoměřič) nerozhodne jinak.
Závodníci, kteří nedojedou nebo dosáhnou nejhoršího času v semifinálové jízdě budou startovat ve finálovém závodě jako první.

15.

Závodníci se závodů zúčastňují na vlastní nebezpeční a musí mít předepsané vybavení podle Soutěžního řádu MTB. Protesty lze podat pouze písemně řediteli závodu s vkladem 10,-EU nebo 250,-Kč.

16.

Pořadatel DH cupu je oprávněna provádět případné změny a doplňky v ustanovení tohoto rozpisu.

Startovné

Všechny kategorie platí jednotné startovné, které nesmí přesáhnout 12,-EU, nebo 300,- Kč
Vývoz(lanovka) se platí zvlášť a není součástí startovného a neměl by přesáhnout 10,-EU, nebo 250,-Kč /den u vleku a 12,-Eu, nebo 300,-Kč / den u sedačkové lanovky. Vyjímkou jsou enduro závody, kde startovné bude upřesněno v propozicích k závodu


Závěrečná ustanovení

Upozornění pro závodníky: Závodník může být hodnocen v libovolné kategorii,pokud splňuje pravidla DH cupu

Oficielní webové stránky seriálu: www.moravskoslovenskydhcup.eu

Registrace každého závodu probíhá vždy minimálně 10 dnů před termínem závodu on-line na www.moravskoslovenskydhcup.eu .


Závodníci, kteří se nezaregistrují přes internet, budou platit registrační poplatek ve výši 5,-EU, nebo 100,-Kč.

Schváleno 4.1. 2018

 

Rozpis cen Moravsko-Slovenský FiveTen shop.sk cupu 2018

(minimální finanční prémie)

10.000,-Kč při účasti min. 100 startujících 

15.000,-Kč při účasti min. 150 startujících

20.000,-Kč při účasti min. 200 startujících

25.000,-Kč při účasti min. 250 startujících


Umístnění: 1-3.místo

Ženy:      trofej/pohár + finanční prémie + věcné ceny
Junior :   trofej/pohár + finanční prémie + věcné ceny
Kadet : trofej/pohár + ffinanční prémie + věcné ceny
Master :   trofej/pohár + finanční prémie + věcné ceny  
Hobby :    trofej/pohár + finanční prémie + věcné ceny
Elite:       trofej/pohár + finanční prémie + věcné ceny

Bonus – šance pro každého: Finanční prémii/bonus (20,-Eu nebo 500,-Kč) získávají jezdci kteří se umístní na 50.místě, 100.místě, v každé kategorii

Finanční prémie se udělují v případě, že v dané kategorii startuje alespoň 6 jezdců a jsou vypláceny v Českých korunách (u závodů na území Slovenska v přepočtu na EU).
Finanční prémie můžou být nahrazeny věcnými cenami.
Každý jezdec může být vyhlášen jen v jedné kategorii


Časový plán Moravsko Slovenského DH Cup 2018

1. deň
08:00 - 10:00  uzavření tratě – možnost pouze pěší prohlídky schválení tratě závodu
10.00 - 17.30  volný trénink bez pořadatelského zajištění
09.00 - 13:00  registrace přihlášky pro všechny kategorie

POZOR: v neděli již není možné se registrovat !!!

2.deň
08:30 - 09:30  možnost volného tréninku  
09:30 - 10:45  doporučený trénink
           11:00  start první jízdy   
           13:00  start finálové jízdy

30 min po dojazdu - vyhlášení výsledků pro všechny kategorie 

Vytvorené: 03.04.2013 Aktualizované: 04.04.2017
Organizátori

 Logo Sk Grafobal

Partneri

  Logo Five Ten          fiveten  Dnx Logo Meatfly  1 Reklama Ms Dartmoor  Logo Jape 2 Remerxhttps://www.monsterenergy.com/cz/cs/home

Hlavní mediálni partneri
  Dolekop.com Biker Logo Bang